Live Telecast Schalke v Bayern Football Germany BundesLiga – 1 February 2014